top of page

Pati 8: Imigrasyon ak Timoun

 8.1 - Timoun ki pa gen gadyen legal ki akonpaye yo

Dènye mizajou 21/03/23

8.1 KREYOL Unaccompanied Children
Play Video

Pati 8 Resous:
KIND: Preguntas Frecuentes: Familias separadas o en riesgo de separación 

https://supportkind.org/es/resources/preguntas-frecuentes-familias-separadas-o-en-riesgo-de-separacion/

 

KIND: FAQs: Separated or At-Risk Families

https://supportkind.org/resources/faqs-separated-or-at-risk-families/

recursos
bottom of page