top of page

Pati 2: Lwa ak Dwa w

 2.1 - Lwa ak Dwa w

Dènye mizajou 15/1/22

2.1 Lwa ak Dwa w + Avètisman
Play Video
 2.2 - Konprann Lwa Etazini 

Dènye mizajou 15/1/22